Kategória: vzory zmlúv

DOHODA O SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU

DOHODA O SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU Cena vzoru: 1 EUR SMS platbu technicky zabezpečuje spoločnosť A SMS, s.r.o   Jednoznačne najjednoduchším a najťažšie spochybniteľným spôsobom skončenia pracovného pomeru zamestnanca je uzatvorenie dohody o skončení pracovného pomeru podľa § 60 Zákonníka práce. Viac o tejto dohode sa dozviete v tomto článku. DOHODA O SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU VS. VÝPOVEĎ AKÝ JE Čítať viac …

NÁJOMNÁ ZMLUVA NA BYT

NÁJOMNÁ ZMLUVA NA BYT Vytvorte si nájomnú zmluvu na mieru s garanciou kvality a aktuálnosti od advokáta (6,90€) VYTVORIŤ NÁJOMNÚ ZMLUVU NEZABUDNI POZRIEŤ AJ SÚVISIACE ČLÁNKY Mohlo by Ťa zaujímať tiež Prečítanie tohto článku Vám zaberie 1 minúty a 24 sekúnd. ZHRNUTIE ČLÁNKU: V tomto článku okrem vzoru nájomnej zmluvy na byt nájdete tiež užitočné informácie o tom: – na Čítať viac …

NÁJOMNÁ ZMLUVA NA KRÁTKODOBÝ NÁJOM BYTU

NÁJOMNÁ ZMLUVA  NA KRÁTKODOBÝ NÁJOM BYTU Stiahnuť vzor zdarma NEZABUDNI POZRIEŤ AJ SÚVISIACE ČLÁNKY Mohlo by Ťa zaujímať tiež ČO JE TO NÁJOMNÁ ZMLUVA? Nájomná zmluva je dvojstranný právny úkon, na základe ktorého vzniká nájomný vzťah medzi prenajímateľom a nájomcom. Prenajímateľ v nájomnej zmluve prenecháva nájomcovi určitú vec za účelom jej dočasného užívania alebo brania úžitkov Čítať viac …

KÚPNA ZMLUVA NA AUTOMOBIL

KÚPNA ZMLUVA NA AUTOMOBIL VYTVORIŤ KÚPNU ZMLUVU za 6,90 € získate vzor vyhotovený advokátom s garanciou kvality a aktuálnosti alebo mesačné predplatné s 5 advokátom garantovanými vzormi podľa vlastného výberu. Postačuje vzor zmluvy bez garancie od advokáta? Kliknite sem  NEZABUDNI POZRIEŤ AJ SÚVISIACE ČLÁNKY Mohlo by Ťa zaujímať tiež ČO JE TO KÚPNA ZMLUVA? Kúpnou zmluvou Čítať viac …

KONKURENČNÁ DOLOŽKA K PRACOVNEJ ZMLUVE

KONKURENČNÁ DOLOŽKA K PRACOVNEJ ZMLUVE Vytvorte si Dohodu o konkurenčnej doložke na mieru. S garanciou kvality a aktuálnosti od advokáta (6,90€) VYTVORIŤ DOHODU S GARANCIOU Odporúča už viac než 1000 ľudí KONKURENČNÁ DOLOŽKA K PRACOVNEJ ZMLUVE – ČO JE TO ? Konkurenčná doložka k pracovnej zmluve je dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom, že zamestnanec po Čítať viac …

ZMLUVA O PREVODE OBCHODNÉHO PODIELU

ZMLUVA O PREVODE OBCHODNÉHO PODIELU Vytvorte si zmluvu o prevode obchodného podielu na mieru. S garanciou kvality a aktuálnosti od advokáta (6,90€) VYTVORIŤ ZMLUVU S GARANCIOU Odporúča už viac než 1000 ľudí ZMLUVA O PREVODE OBCHODNÉHO PODIELU – ČO TO JE? Zmluva o prevode obchodného podielu je dvojstranný právny úkon medzi prevodcom a nadobúdateľom, ktorým Čítať viac …

ZMLUVA O UBYTOVANÍ

ZMLUVA O UBYTOVANÍ Stiahnuť vzor zdarma NEZABUDNI POZRIEŤ AJ SÚVISIACE ČLÁNKY Mohlo by Ťa zaujímať tiež ČO JE TO ZMLUVA O UBYTOVANÍ? S týmto typom zmluvy sa môžete stretnúť v prípade, ak poskytujete alebo využívate ubytovacie služby (ubytovanie v hoteli, na chate, nocľahárni, ubytovni a podobne). Zmluva o ubytovaní je dohoda medzi objednávateľom (ubytovaným) a ubytovateľom Čítať viac …

REZERVAČNÁ ZMLUVA NA BYT

REZERVAČNÁ ZMLUVA NA BYT Stiahnuť vzor zdarma NEZABUDNI POZRIEŤ AJ SÚVISIACE ČLÁNKY Mohlo by Ťa zaujímať tiež ČO JE TO REZERVAČNÁ ZMLUVA NA BYT? S rezervačnou zmluvou na byt sa môžete stretnúť najčastejšie pri kúpe nehnuteľnosti prostredníctvom realitnej kancelárie. Základným cieľom rezervačnej zmluvy na byt je obvykle odplatná rezervácia nehnuteľnosti na určitú dobu. Počas dohodnutej doby Čítať viac …

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Vytvorte si nájomnú zmluvu na mieru s garanciou kvality a aktuálnosti od advokáta (6,90€) VYTVORIŤ NÁJOMNÚ ZMLUVU NEZABUDNI POZRIEŤ AJ SÚVISIACE ČLÁNKY Mohlo by Ťa zaujímať tiež ČO JE TO ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV? Zmluvou o nájme nebytových priestorov spravidla vlastník nebytového priestoru ako prenajímateľ prenecháva do užívania nájomcovi nebytový Čítať viac …