Kategória: vzory zmlúv

UZNANIE DLHU A DOHODA O SPLÁTKOVOM KALENDÁRI

Čas na prečítanie článku: 5 min. Uznanie dlhu a dohoda o splátkovom kalendári NEZABUDNI POZRIEŤ AJ SÚVISIACE ČLÁNKY Mohlo by Ťa zaujímať tiež Publikované 05.07.2020 | Prečítanie tohto článku Vám zaberie 5 minút. OBSAH ČLÁNKU: UZNANIE DLHU Uznanie dlhu ako zabezpečovací prostriedok Pojmové znaky Následky uznania dlhu Uznanie dlhu a premlčanie Uznanie dlhu pri ručení Uznanie záväzku podľa Obchodného zákonníka SPLÁTKOVÝ KALENDÁR Čítať viac …

DOHODA O SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU

Čas na prečítanie článku: 6 min. DOHODA O SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU Všetko čo potrebujete vedieť + vzor na stiahnutie Aktualizované 03.05.2020 | Prečítanie tohto článku Vám zaberie 6 minút. OBSAH ČLÁNKU: Dohoda o skončení pracovného pomeru VS. výpoveď, aký je rozdiel? Kedy je možné skončiť pracovný pomer dohodou? Ústna alebo písomná forma? Je potrebné v dohode uviesť dôvod, pre ktorý sa končí pracovný Čítať viac …

Návrh na rozvod manželstva

Čas na prečítanie článku: 6 min. NÁVRH NA ROZVOD MANŽELSTVA návod ako podať návrh na rozvod + vzor návrhu NEZABUDNI POZRIEŤ AJ SÚVISIACE ČLÁNKY Mohlo by Ťa zaujímať tiež Publikované 08.10.2019 | Prečítanie tohto článku Vám zaberie 6 minút. ZHRNUTIE ČLÁNKU: V tomto článku sa dozviete tieto užitočné informácie: kedy sa návrh na rozvod manželstva podáva formálne náležitosti návrhu na rozvod manželstva obsahové Čítať viac …

SKUTOČNÝ A TIEŇOVÝ KONATEĽ SPOLOČNOSTI

Čas na prečítanie článku: 6 min. SKUTOČNÝ A TIEŇOVÝ KONATEĽ SPOLOČNOSTI aké sú jeho práva a povinnosti NEZABUDNI POZRIEŤ AJ SÚVISIACE ČLÁNKY Mohlo by Ťa zaujímať tiež Publikované 20.01.2019 | Prečítanie tohto článku Vám zaberie 6 minút. OBSAH ČLÁNKU: Postavenie konateľa v s.r.o. Povinnosti konateľa spoločnosti Zodpovednosť konateľa spoločnosti Tieňový konateľ spoločnosti Obmedzenia konateľa spoločnosti Právo konateľa vzdať sa výkonu svojej funkcie Tento Čítať viac …

ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE KONATEĽA

Čas na prečítanie článku: 5 min. ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE KONATEĽA info + vzor zmluvy NEZABUDNI POZRIEŤ AJ SÚVISIACE ČLÁNKY Mohlo by Ťa zaujímať tiež Publikované 04.01.2020 | Prečítanie tohto článku Vám zaberie 5 minút. OBSAH ČLÁNKU: Všeobecne o zmluve o výkone funkcie štatutárneho orgánu Použitie ustanovení o mandátnej zmluve Význam zmluvy o výkone funkcie konateľa Rozdiel oproti pracovnému pomeru Formálna stránka Čítať viac …

OBCHODNÉ PODMIENKY PRE INTERNETOVÝ OBCHOD

Čas na prečítanie článku: 5 min. OBCHODNÉ PODMIENKY PRE INTERNETOVÝ OBCHOD všetko čo potrebujete vedieť + vzor NEZABUDNI POZRIEŤ AJ SÚVISIACE ČLÁNKY Mohlo by Ťa zaujímať tiež Publikované 25.11.2019 | Prečítanie tohto článku Vám zaberie 5 minút. OBSAH ČLÁNKU: Na čo slúžia obchodné podmienky Právna úprava obchodných podmienok medzi podnikateľmi Právna úprava obchodných podmienok voči spotrebiteľom Špecifiká obchodných podmienok pre internetový obchod Čítať viac …

DOHODA O VYPORIADANÍ BEZPODIELOVÉHO SPOLUVLASTNÍCTVA MANŽELOV

Čas na prečítanie článku: 5 min. DOHODA O VYPORIADANÍ BSM návod ako uzavrieť dohodu + vzor NEZABUDNI POZRIEŤ AJ SÚVISIACE ČLÁNKY Mohlo by Ťa zaujímať tiež Publikované 20.10.2019 | Prečítanie tohto článku Vám zaberie 5 minút. OBSAH ČLÁNKU: Čo je bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) Kedy zaniká BSM Vyporiadanie BSM Výhody dohody o vyporiadaní BSM Kedy uzavrieť dohodu o vyporiadaní Ako uzavrieť dohodu Čítať viac …

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

Čas na prečítanie článku: 4 min. PRÍKAZNÁ ZMLUVA, ŽIADNE DANE ANI ODVODY + vzor príkaznej zmluvy NEZABUDNI POZRIEŤ AJ SÚVISIACE ČLÁNKY Mohlo by Ťa zaujímať tiež Publikované 13.10.2019 | Prečítanie tohto článku Vám zaberie 4 min. ZHRNUTIE ČLÁNKU: Náš článok Vám pomôže zorientovať sa v problematike povinností platenia odvodov, daní a Vašich možnostiach a ostatných povinnostiach, pokiaľ sa Vám naskytne príležitosť privyrobiť Čítať viac …

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

Čas na prečítanie článku: 6 min. ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB NEZABUDNI POZRIEŤ AJ SÚVISIACE ČLÁNKY Mohlo by Ťa zaujímať tiež Publikované 08.09.2019 | Prečítanie tohto článku Vám zaberie 6 minút. ZHRNUTIE ČLÁNKU: V tomto článku sa dozviete tieto užitočné informácie: čo je to zmluva o poskytovaní služieb a aké je jej využitie aké sú náležitosti zmluvy o poskytovaní služieb na čo si Čítať viac …

TICHÁ SPOLOČNOSŤ

Čas na prečítanie článku: 4 min. TICHÁ SPOLOČNOSŤ: alebo ako začať podnikať bez poplatkov NEZABUDNI POZRIEŤ AJ SÚVISIACE ČLÁNKY Mohlo by Ťa zaujímať tiež Publikované 29.08.2019 | Prečítanie tohto článku Vám zaberie 5 minút. ZHRNUTIE ČLÁNKU: V tomto článku nájdete užitočné informácie, ktoré Vám pomôžu sa rozhodnúť, či skúsiť podnikať  formou založenia tichej spoločnosti, a to: čo znamená tichá spoločnosť, kto je tichým spoločníkom , Čítať viac …