DOHODA O VYKONANÍ PRÁCE

VYTVORIŤ DOHODU S GARANCIOU

za 6,90 € získate
vzor vyhotovený advokátom s garanciou kvality a aktuálnosti
alebo mesačné predplatné s 5 advokátom garantovanými vzormi podľa vlastného výberu.

 

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

ČO JE DOHODA O VYKONANÍ PRÁCE?

Dohoda o vykonaní práce je typ dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Pre tento typ dohody je typické, že na rozdiel od dohody o pracovnej činnosti sa uzatvára na prácu jednorazového charakteru určenú výsledkom práce. Rozsah práce nesmie presiahnuť 350 hodín v kalendárnom roku (pričom sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce)

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI DOHODY O VYKONANÍ PRÁCE

1. vymedzenie pracovnej úlohy

2. dohodnutá odmena za jej vykonanie

3. doba v ktorej sa má pracovná úloha vykonať

4. rozsah práce , ak jej rozsah nevyplýva priamo z vymedzenia pracovnej úlohy

Dohodu o vykonaní práce je potrebné uzatvoriť najneskôr v deň predchádzajúci dňu začatia výkonu práce.

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA DOHODY O VYKONANÍ PRÁCE ?

Dohoda o vykonaní práce musí byť uzatvorená v písomnej forme, inak je neplatná.

PRÁVNA ÚPRAVA DOHODY O VYKONANÍ PRÁCE

Právna úprava dohody o vykonaní práce je primárne upravená v § 226 a nasl. (223 a nasl.)  Zákonníka práce.


Vytvorte si Dohodu o vykonaní práce na mieru s garanciou kvality a aktuálnosti od advokáta (6,90€) alebo si za rovnakú cenu aktivujte mesačné predplatné a získajte možnosť vytvorenia až 5 vzorov mesačne.

VYTVORIŤ DOHODU S GARANCIOU

alebo si zadarmo stiahnite vzor dohody o vykonaní práce bez garancie

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma
SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU