OSTATNÉ VZORY SÚVISIACE SO ZMLUVAMI

V časti ostatné vzory sa nachádzajú dokumenty k zmluvám, ktoré môžu byť pre vás užitočné a často krát sú priamo spojené s uzatváraním zmluvných vzťahov. Snažíme sa tak aj touto cestou pomáhať pri realizovaní férových zmluvných vzťahov a túto činnosť čo najviac zjednodušiť.

 

PRACOVNOPRÁVNE VZORY 

KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ

SPLNOMOCNENIE

PREBERACIE PROTOKOLY

POISTENIE

OSTATNÉ

Tu sa náš výber dokumentov k zmluvám, zatiaľ končí. My ale nekončíme! Makáme ďalej a pracujeme na novom obsahu.