SPLNOMOCNENIE NA
ODHLÁSENIE VOZIDLA

pre kupujúceho, ktorý splnomocňuje predávajúceho aby na neho odhlásil vozidlo.

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

Prečítanie tohto článku Vám zaberie 1 minútu a 03 sekundy.

ZHRNUTIE:

V prípade, že sa zmení vlastník vozidla je potrebné uskutočniť prepis vozidla v evidencii vozidiel na nového vlastníka. I keď v zmysle zákona právny úkon odhlásenia vozidla má uskutočniť sám predávajúci, vyžaduje sa pri tomto úkone buď 1. osobná prítomnosť kupujúceho, 2. osvedčený podpis kupujúceho na zmluve alebo 3. plnomocenstvo s osvedčeným podpisom kupujúceho. Splnomocnenie na odhlásenie vozidla, ktorého vzor nájdete priložený k tomuto článku je určený presne na tento prípad, t.j. keď kupujúci splnomocňuje predávajúceho k tomu aby na neho predávajúci odhlásil vozidlo na dopravnom inšpektoráte.

POZOR! NEZAMIEŇAJTE SI TOTO PLNOMOCENSTVO S INÝMI TYPMI:

Vzhľadom na špecifiká tohto plnomocenstva si ho nemožno zamieňať s inými typmi plnomocenstva. Toto plnomocenstvo využívajte iba pre prípad na ktorý je určené.

KEDY POUŽIŤ SPLNOMOCNENIE NA ODHLÁSENIE VOZIDLA?

Tento typ splnomocnenia je určený pre špecifické prípady kedy kupujúci splnomocňuje predávajúceho k tomu aby na neho predávajúci odhlásil vozidlo na dopravnom inšpektoráte. I keď v zmysle zákona právny úkon odhlásenia vozidla má uskutočniť sám predávajúci, vyžaduje sa buď:

  • 1. osobná prítomnosť kupujúceho (osoby na ktorú má byť auto prehlásené), alebo 
  • 2. osvedčený podpis kupujúceho na kúpnej zmluve, alebo
  • 3. plnomocenstvo s osvedčeným podpisom kupujúceho, ktoré splnomocňuje predávajúceho k odhláseniu vozidla.

Cieľom týchto úkonov je preukázať, že kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci odhlásil vozidlo na neho ako nového majiteľa. V prípade, že Vás zaujíma viac o tejto téme prečítajte si článok

Osobitosti kúpnej zmluvy na auto od 01.01.2016 - alebo odhlásenie auta po novom a ako sa vyhnúť problémom pri predaji vozidla. 

PODPIS KUPUJÚCEHO NA SPLNOMOCNENÍ NA ODHLÁSENIE VOZIDLA MUSÍ BYŤ OSVEDČENÝ

Nezabúdajte na to, že podpis kupujúceho ako nového majiteľa vozidla musí byť úradne, alebo notársky osvedčený. Bez osvedčenia podpisu totiž nie sú splnené zákonné podmienky a nie je možné bez pochybností preukázať či splnomocnenie podpísal naozaj kupujúci.

 

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať splnomocnenie na odhlásenie vozidla advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať alebo skontrolovať splnomocnenie na odhlásenie vozidla na kupujúceho, nech máte istotu, že má všetky potrebné náležitosti.

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU