VZORY ZMLÚV

Vyber si z portfólia starostlivo pripravovaných zmluvných vzorov a využívaj ich pre svoje potreby. Vzory zmlúv spolu so sprievodným komentárom k nim pravidelne dopĺňame a usilujeme sa o to aby sme Tebe aj ostatným poskytli užitočné informácie a pomoc pri realizovaní zmluvných vzťahov.

 

PRÁCA 

NEHNUTEĽNOSTI A BÝVANIE 

DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY A HNUTEĽNÉ VECI 

ZMLUVY O DIELO 

PÔŽIČKY, VÝPOŽIČKY, POHĽADÁVKY A ICH ZABEZPEČENIE 

OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI 

RODINNÉ PRÁVO 

OSTATNÉ 

Tu sa náš výber zmluvných vzorov zatiaľ končí. My sme však neskončili a stále makáme na novom obsahu. Ak si tu nenašiel vzor, ktorý si hľadal skús pozrieť ešte v časti ostatné vzory.