ZMLUVA O POSTÚPENÍ POHĽADÁVKY

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať zmluvu o postúpení pohľadávky advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať zmluvu o postúpení pohľadávky alebo si zmluvu dajte pred podpisom skontrolovať.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať zmluvu o postúpení pohľadávky advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať zmluvu o postúpení pohľadávky alebo si zmluvu dajte pred podpisom skontrolovať.

TIPY K ZMLUVE O POSTÚPENÍ POHĽADÁVKY

- pred pristúpením k podpisu zmluvy o postúpení pohľadávky si overte, či medzi veriteľom a dlžníkom neexistuje dohoda vylučujúca možnosť pohľadávku postúpiť. Takáto zmluva o postúpení pohľadávky by bolo neplatná.

- overte si či dlžník nie je v konkurze. Ak je dlžník v konkurze nebráni to postúpeniu pohľadávky, avšak treba myslieť na isté špecifiká. Zmluvné strany musia na zmluve o postúpení pohľadávky svoje podpisy úradne osvedčiť a postupník (nový veriteľ) musí podať na súd návrh na vstup do konkurzného konania. Treba obrátiť vnímanie tiež na lehoty pre prihlásenie do konkurzu a možnosť získať plnenie. 

- v prípade, že veriteľ postupuje pohľadávku, o ktorej prebieha súdny spor alebo dlžník už je v konkurze, je dôležité okrem podpisu zmluvy učiniť ešte ďalšie kroky. V rámci súdneho sporu je potrebné navrhnúť zmenu účastníka a nový veriteľ musí na súd zaslať svoj súhlas s touto zmenou. Súdu sa dokladá spoločne s návrhom zmluva o postúpení pohľadávky a súhlas nového veriteľa. Ak by sa tak nestalo, súd by pokračoval stále s pôvodným navrhovateľom.

- postupca je povinný postúpenie pohľadávky bez zbytočného odkladu oznámiť dlžníkovi, súhlas dlžníka sa však nevyžaduje. Dokiaľ postúpenie pohľadávky nie je oznámené dlžníkovi alebo dokiaľ postupník postúpenie pohľadávky dlžníkovi nepreukáže, zbaví sa dlžník záväzku plnením postupcovi. Ak postúpenie pohľadávky oznámi dlžníkovi postupca, nie je dlžník oprávnený sa dožadovať preukázania zmluvy o postúpení. S postúpenou pohľadávkou prechádza aj jej príslušenstvo a všetky práva s ňou spojené,

- námietky proti pohľadávke, ktoré mohol dlžník uplatniť v čase postúpenia, mu zostávajú zachované i po postúpení pohľadávky. Dlžník môže použiť na započítanie voči postupníkovi aj svoje na započítanie spôsobilé pohľadávky, ktoré mal voči postupcovi v čase, keď mu bolo oznámené alebo preukázané postúpenie pohľadávky, ak ich oznámil bez zbytočného odkladu postupníkovi. Toto právo má dlžník aj v prípade, že jeho pohľadávky v čase oznámenia alebo preukázania postúpenia neboli ešte splatné.

KTORÉ POHĽADÁVKY NEMOŽNO POSTÚPIŤ?

Pohľadávku nemožno postúpiť, ak:

- zaniká najneskôr smrťou veriteľa,

- jej obsah by sa zmenou veriteľa zmenil,

- nemôže byť postihnutá výkonom rozhodnutia,

- postúpenie odporuje zákonu alebo dohode s dlžníkom.

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA ZMLUVY O POSTÚPENÍ POHĽADÁVKY?

Zmluva o postúpení pohľadávky musí mať písomnú formu. Podpisy účastníkov zmluvy nemusia byť úradne osvedčené (výnimkou je situácia ak je dlžník v konkurze).

PRÁVNA ÚPRAVA ZMLUVY O POSTÚPENÍ POHĽADÁVKY

Postúpenie pohľadávky je upravené v § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka.
SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU


STIAHNI SI VZOR ZMLUVY O POSTÚPENÍ POHĽADÁVKY

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma