Autor: onlinezmluvy

GDPR – právne základy na spracovanie osobných údajov – časť 2

GDPR – revolúcia v oblasti ochrany osobných údajov? Časť 2 – Právne základy na spracovanie osobných údajov NEZABUDNI POZRIEŤ AJ SÚVISIACE ČLÁNKY Mohlo by Ťa zaujímať tiež Prečítanie tohto článku Vám zaberie 6 minút a 12 sekúnd. ÚVOD DO ČLÁNKU: Ochrana osobných údajov nie je ničím novým a GDPR nie je prvou právnou normou, ktorá by túto ochranu Čítať viac …

GDPR – revolúcia v oblasti ochrany osobných údajov? – časť 1

GDPR – revolúcia v oblasti ochrany osobných údajov?  Časť 1 – Úvod do témy NEZABUDNI POZRIEŤ AJ SÚVISIACE ČLÁNKY Mohlo by Ťa zaujímať tiež Prečítanie tohto článku Vám zaberie 4 minúty a 30 sekúnd. ZHRNUTIE ČLÁNKU: Od 25. mája 2018 nadobúda účinnosť nové nariadenie Európskej únie o ochrane osobných údajov, ktoré je verejnosti známe najmä pod označením GDPR Čítať viac …

DOHODA O SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU

DOHODA O SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU Cena vzoru: 1 EUR SMS platbu technicky zabezpečuje spoločnosť A SMS, s.r.o   Jednoznačne najjednoduchším a najťažšie spochybniteľným spôsobom skončenia pracovného pomeru zamestnanca je uzatvorenie dohody o skončení pracovného pomeru podľa § 60 Zákonníka práce. Viac o tejto dohode sa dozviete v tomto článku. DOHODA O SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU VS. VÝPOVEĎ AKÝ JE Čítať viac …

ZABEZPEČOVACÍ PREVOD PRÁVA

ZABEZPEČOVACÍ PREVOD PRÁVA V SKRATKE NEZABUDNI POZRIEŤ AJ SÚVISIACE ČLÁNKY Mohlo by Ťa zaujímať tiež ZABEZPEČOVACÍ PREVOD PRÁVA – ČO JE TO ? Zabezpečovací prevod práva je jedným zo spôsobov zabezpečenia pohľadávky veriteľa. Dlžník alebo tretia osoba odlišná od dlžníka prevedie prostredníctvom zmluvy na veriteľa svoje právo s tým, že prevod práva trvá dovtedy, kým nebude Čítať viac …

RUČENIE V SKRATKE

RUČENIE V SKRATKE NEZABUDNI POZRIEŤ AJ SÚVISIACE ČLÁNKY Mohlo by Ťa zaujímať tiež RUČENIE – ČO JE TO ? Ručenie je záväzok ručiteľa uspokojiť pohľadávku veriteľa, ak ju neuspokojí sám dlžník. Inými slovami ak dlžník sám nezaplatí svoj dlh veriteľovi, zaplatí ho zaňho ručiteľ. Ručiteľ sa stáva akoby náhradným dlžníkom. Ručením vzniká vzťah medzi ručiteľom, veriteľom Čítať viac …

NÁJOMNÁ ZMLUVA NA BYT

NÁJOMNÁ ZMLUVA NA BYT Vytvorte si nájomnú zmluvu na mieru s garanciou kvality a aktuálnosti od advokáta (6,90€) VYTVORIŤ NÁJOMNÚ ZMLUVU NEZABUDNI POZRIEŤ AJ SÚVISIACE ČLÁNKY Mohlo by Ťa zaujímať tiež Prečítanie tohto článku Vám zaberie 1 minúty a 24 sekúnd. ZHRNUTIE ČLÁNKU: V tomto článku okrem vzoru nájomnej zmluvy na byt nájdete tiež užitočné informácie o tom: – na Čítať viac …

NÁJOMNÁ ZMLUVA NA KRÁTKODOBÝ NÁJOM BYTU

NÁJOMNÁ ZMLUVA  NA KRÁTKODOBÝ NÁJOM BYTU Stiahnuť vzor zdarma NEZABUDNI POZRIEŤ AJ SÚVISIACE ČLÁNKY Mohlo by Ťa zaujímať tiež ČO JE TO NÁJOMNÁ ZMLUVA? Nájomná zmluva je dvojstranný právny úkon, na základe ktorého vzniká nájomný vzťah medzi prenajímateľom a nájomcom. Prenajímateľ v nájomnej zmluve prenecháva nájomcovi určitú vec za účelom jej dočasného užívania alebo brania úžitkov Čítať viac …

NÁVRH NA ZÁPIS ROZOSTAVANEJ STAVBY DO KATASTRA

NÁVRH NA ZÁPIS ROZOSTAVANEJ STAVBY DO KATASTRA    Bezpečná SMS platba     Menej ako 30 sekúnd SMS platbu technicky zabezpečuje spoločnosť A SMS, s.r.o NEZABUDNI POZRIEŤ AJ SÚVISIACE ČLÁNKY Mohlo by Ťa zaujímať tiež Prečítanie tohto článku Vám zaberie 2 minúty a 45 sekúnd. ZHRNUTIE ČLÁNKU: V tomto článku okrem vzoru návrhu na zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností nájdete tiež Čítať viac …