Autor: onlinezmluvy

KÚPNA ZMLUVA NA POZEMOK

Čas na prečítanie článku: 5 min. KÚPNA ZMLUVA NA POZEMOK Stiahnite si vzor kúpnej zmluvy na pozemok aktualizovaný pre rok 2022 Stiahnuť vzor zdarma Tento článok bol aktualizovaný 30.01.2022 ZHRNUTIE: Náležitosti kúpnej zmluvy na pozemok čo musí kúpna zmluva na pozemok obsahovať  ďalšie možné dojednania Čo by ste mali vedieť pred uzatvorením kúpnej zmluvy na pozemok Predaj pozemku a predkupné právo Čítať viac …

PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ BYTU (PREBERACÍ PROTOKOL)

Čas na prečítanie článku: 4 min. PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ BYTU (PREBERACÍ PROTOKOL) Stiahnite si vzor preberacieho protokolu na byt aktualizovaný pre rok 2022 Stiahnuť vzor zdarma Tento článok bol aktualizovaný 25.01.2022. ČO JE TO PREBERACÍ PROTOKOL NA BYT Preberací protokol na byt je doklad o odovzdaní/prevzatí bytu a zároveň tiež súhlasné vyhlásenie zmluvných strán o stave bytu v čase jeho Čítať viac …

NÁJOMNÁ ZMLUVA NA KRÁTKODOBÝ NÁJOM BYTU

Čas na prečítanie článku: 6 min. NÁJOMNÁ ZMLUVA  NA KRÁTKODOBÝ NÁJOM BYTU Stiahnite si vzor nájomnej zmluvy na krátkodobý nájom bytu aktualizovaný pre rok 2022 Stiahnuť vzor zdarma Aktualizované 24.01.2022 ZHRNUTIE ČLÁNKU: V čom sa líši krátkodobý nájom bytu od bežného nájmu bytu? Náležitosti zmluvy o krátkodobom nájme bytu čo musí zmluva o krátkodobom nájme bytu obsahovať ďalšie možné dojednania Ústna Čítať viac …

NÁVRH NA ZÁPIS ROZOSTAVANEJ STAVBY DO KATASTRA

Čas na prečítanie článku: 4 min. NÁVRH NA ZÁPIS ROZOSTAVANEJ STAVBY DO KATASTRA Stiahnite si vzor návrhu na zápis rozostavanej stavby do katastra aktualizovaný pre rok 2022 Stiahnuť vzor zdarma Aktualizované 22.01.2022 ZHRNUTIE: Na čo slúži návrh na zápis rozostavanej stavby do katastra a kedy ho použiť Čo musí návrh na zápis obsahovať Aké prílohy je potrebné predložiť spolu s návrhom Aká je Čítať viac …

KÚPNA ZMLUVA NA BYT

Čas na prečítanie článku: 7 min. KÚPNA ZMLUVA NA BYT Stiahnite si vzor kúpnej zmluvy na byt aktualizovaný pre rok 2022 Stiahnuť vzor zdarma Aktualizované 17.01.2022 ZHRNUTIE: Náležitosti kúpnej zmluvy na byt čo musí obsahovať kúpna zmluva na byt  ďalšie možné dojednania Čo by ste mali vedieť pred uzavretím kúpnej zmluvy na byt Predaj bytu a predkupné právo Ústna alebo písomná Čítať viac …

DAROVACIA ZMLUVA NA BYT S VECNÝM BREMENOM DOŽIVOTNÉHO UŽÍVANIA

Čas na prečítanie článku: 10 min. DAROVACIA ZMLUVA NA BYT S PRÁVOM DOŽIVOTNÉHO UŽÍVANIA Stiahnite si vzor darovacej zmluvy na byt s právom doživotného užívania aktualizovaný pre rok 2022 Stiahnuť vzor zdarma Tento článok bol aktualizovaný 14.01.2022. ZHRNUTIE: Náležitosti darovacej zmluvy na byt s právom doživotného užívania čo musí darovacia zmluva na byt s právom doživotného užívania obsahovať  ďalšie možné dojednania Čítať viac …

DAROVACIA ZMLUVA NA BYT

Čas na prečítanie článku: 9 min. DAROVACIA ZMLUVA NA BYT Stiahnite si vzor darovacej zmluvy na byt aktualizovaný pre rok 2022 Stiahnuť vzor zdarma Tento článok bol aktualizovaný 10.01.2022. ZHRNUTIE: Náležitosti darovacej zmluvy na byt čo musí darovacia zmluva na byt obsahovať  ďalšie možné dojednania Čo by ste mali vedieť pred uzatvorením darovacej zmluvy na byt Vrátenie daru Darovacia zmluva a Čítať viac …

NÁJOMNÁ ZMLUVA NA BYT

Čas na prečítanie článku: 4 min. NÁJOMNÁ ZMLUVA NA BYT Stiahnite si zadarmo vzor nájomnej zmluvy na byt aktualizovaný pre rok 2021 Stiahnuť vzor zdarma Aktualizované  27.12.2021 ZHRNUTIE: Čo je nájomná zmluva na byt V čom sa líši bežný nájom bytu od krátkodobého nájmu bytu Náležitosti zmluvy (Čo má nájomná zmluva na byt obsahovať) Ústna alebo písomná forma zmluvy? Zákony, v ktorých Čítať viac …

NÁVRH NA VKLAD VLASTNÍCKEHO PRÁVA S VECNÝM BREMENOM – DOM

Čas na prečítanie článku: 6 min. NÁVRH NA VKLAD VLASTNÍCKEHO PRÁVA K DOMU S VECNÝM BREMENOM DOŽIVOTNÉHO UŽÍVANIA Stiahnite si návrh na vklad vlastníckeho práva k domu s vecným bremenom doživotného užívania aktuálny pre rok 2021 Stiahnuť vzor zdarma NEZABUDNI POZRIEŤ AJ SÚVISIACE ČLÁNKY Mohlo by Ťa zaujímať tiež Publikované 10.11.2021 ZHRNUTIE: Čo obsahuje návrh na vklad vlastníckeho práva k domu s Čítať viac …

NÁVRH NA VKLAD VLASTNÍCKEHO PRÁVA – POZEMOK

Čas na prečítanie článku: 5 min. NÁVRH NA VKLAD VLASTNÍCKEHO PRÁVA K POZEMKU Stiahnite si návrh na vklad vlastníckeho práva k pozemku aktualizovaný pre rok 2021 Stiahnuť vzor zdarma NEZABUDNI POZRIEŤ AJ SÚVISIACE ČLÁNKY Mohlo by Ťa zaujímať tiež Aktualizované 10.11.2021 ZHRNUTIE: Čo obsahuje návrh na vklad vlastníckeho práva k pozemku? Ako a kde podať návrh na vklad? Správne poplatky spojené s Čítať viac …