GENERÁLNE PLNOMOCENSTVO

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

Prečítanie tohto článku Vám zaberie 1 minúta a 02 sekundy.

ZHRNUTIE ČLÁNKU:

V tomto článku okrem vzoru generálneho plnomocenstva nájdete tiež užitočné informácie o tom:

- čo je to generálne plnomocenstvo a v čom sú jeho špecifiká,

- prečo by právnické osoby nemali byť zastúpené na základe generálneho plnomocenstva.

Generálne plnomocenstvo (alebo inak generálne splnomocnenie, generálna plná moc či všeobecné plnomocenstvo) je plnomocenstvo, ktorého špecifikum spočíva v tom, že oprávňuje splnomocnenca konať za splnomocniteľa pri všetkých právnych úkonoch. Teda na rozdiel od "klasického" plnomocenstva, ktoré sa bežne udeľuje na zastupovanie pre prípad konkrétnej činnosti (napríklad prepis auta) je generálne plnomocenstvo omnoho širšie.

O plnomocenstve (plnej moci, splnomocnení) si viac prečítajte v článku PLNOMOCENSTVO.

POZOR NA GENERÁLNE PLNOMOCENSTVO UDELENÉ PRÁVNICKOU OSOBOU

GENERÁLNE PLNOMOCENSTVO UDELENÉ PRÁVNICKOU OSOBOU SA POVAŽUJE ZA ABSOLÚTNE NEPLATNÉ z dôvodu, že úkony právnickej osoby vo všetkých veciach môžu vykonávať iba osoby, ktoré sú na to oprávnené zmluvou o zriadení právnickej osoby, zakladacou listinou alebo zákonom. Týmito osobami sú teda len štatutárne orgány právnickej osoby prípadne prokurista.

Absolútnej neplatnosti generálnej plnej moci sa pri právnickej osobe dá vyhnúť ak do plnej moci zakomponujete určité mantinely, ktoré budú splnomocnenca obmedzovať v jeho konaní. Napríklad môžete uviesť, že udeľujete splnomocnenie na všetky právne úkony týkajúce sa len vybranej obchodnej záležitosti a podobne.
SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU