VÝPOVEĎ HAVARIJNÉHO POISTENIA

výpoveď poistnej zmluvy o havarijnom poistení motorového vozidla ku koncu poistného obdobia

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

Prečítanie tohto článku Vám zaberie 1 minútu a 53 sekúnd.

ZHRNUTIE ČLÁNKU:

V tomto článku okrem vzoru výpovede havarijného poistenia nájdete tiež užitočné informácie o tom:

- kedy je možné použiť výpoveď havarijného poistenia,

- kedy sa pri výpovedi havarijného poistenia skončí poistná zmluva, 

- akým spôsobom poslať poisťovni výpoveď havarijného poistenia,

KEDY JE MOŽNÉ POUŽIŤ VÝPOVEĎ POISTNEJ ZMLUVY NA HAVARIJNÉ POISTENIE? 

Rovnako ako v prípade PZP, aj pri havarijnom poistení platí, že podľa ust. § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka je možné každú poistnú zmluvu o havarijnom poistení motorového vozidla vypovedať ku koncu poistného obdobia. Poistným obdobím je spravidla jeden rok.

Výpoveď musí byť doručená príslušnej poisťovni najmenej 6 týždňov pred ukončením poistného obdobia, inak bude poistná zmluva platiť aj naďalej počas ďalšieho poistného obdobia (ďalšieho roku).
Napríklad, ak je poistným obdobím v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017, výpoveď je potrebné doručiť poisťovni najneskôr 6 týždňov pred koncom roka 2017, inak bude poistná zmluva platiť aj naďalej v roku 2018.

KEDY SA PRI VÝPOVEDI HAVARIJNÉHO POISTENIA SKONČÍ POISTNÁ ZMLUVA?

Vždy je dôležité mať na pamäti, že v prípade, ak sa rozhodnete vypovedať poistnú zmluvu s použitím tohto vzoru výpovede, táto poistná zmluva sa skončí až uplynutím poistného obdobia, nie doručením výpovede. Napríklad, ak je poistným obdobím obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017 a vy vypovedáte poistnú zmluvu dňa 01.10.2017 (t.j. viac ako 6 týždňov pred ukončením poistného obdobia), k ukončeniu poistnej zmluvy dôjde až ku dňu 31.12.2017, t.j. ku koncu poistného obdobia.

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU 

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Všetky otázky spojené s poistením vyriešte jednoducho s advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať dokumenty k zmene alebo skončeniu poistenia či vyriešiť spory.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Všetky otázky spojené s poistením vyriešte jednoducho s advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať dokumenty k zmene alebo skončeniu poistenia či vyriešiť spory.

Preto v prípade, ak meníte poisťovňu, je na túto skutočnosť potrebné myslieť a nové poistenie uzatvoriť až na obdobie po skončení starého poistenia (v našom príklade až od 01.01.2018). V opačnom prípade by ste mali počas určitého obdobia uzatvorené zbytočne dve poistenia a zbytočne by ste platili poistné za to isté obdobie dva krát.

AKÝM SPÔSOBOM POSLAŤ POISŤOVNI VÝPOVEĎ HAVARIJNÉHO POISTENIA?

Výpoveď je najlepšie poisťovni poslať poštou, a to ako doporučenú zásielku. Niektoré poisťovne totiž majú vo svojich Všeobecných obchodných podmienkach uvedené, že iný spôsob doručovania písomností neuznávajú. Takou poisťovňou je napr. Kooperativa, ktorá výslovne vyžaduje, aby jej výpoveď bola doručená doporučenou zásielkou.

Pred odoslaním výpovede vo všeobecnosti nikdy nezaškodí otvoriť si všeobecné obchodné podmienky príslušnej poisťovne a zistiť, či Vami zvolený spôsob doručenia výpovede príslušná poisťovňa akceptuje. Budete mať tak istotu, že poistnú zmluvu vypoviete platne.

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU


STIAHNI SI VZOR VÝPOVEDE HAVARIJNÉHO POISTENIA

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma