VÝPOVEĎ Z PRÁCE
DANÁ ZAMESTNANCOM

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

Prečítanie tohto článku Vám zaberie 2 minúty a 35 sekúnd.

ZHRNUTIE ČLÁNKU:

V tomto článku okrem vzoru výpovede z práce nájdete tiež užitočné informácie o tom:

- kedy môžete podať výpoveď,

- v akej forme musí byť výpoveď podaná,

- aká dlhá je výpovedná doba,

- ako sa počíta plynutie výpovednej doby

- či je možné vziať podanú výpoveď späť.

Zákonník práce zamestnancovi ponúka niekoľko možností ako ukončiť pracovný pomer. Jedným zo spôsobov ako to spraviť je aj podanie výpovede. V tomto článku sa bližšie pozrieme ako na to a s čím by ste mali počítať pokiaľ sa pre túto možnosť rozhodnete.

KEDY MÔŽEM PODAŤ VÝPOVEĎ?

Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď kedykoľvek a v možnosti dať výpoveď nie je nijakým spôsobom obmedzený. Výpoveď môže dať z akéhokoľvek dôvodu alebo dokonca bez uvedenia dôvodu, tzn. že záleží výlučne na zamestnancovi, či sa rozhodne uviesť dôvody skončenia vo výpovedi alebo nie. Výpoveď môže dať zamestnanec aj vtedy, ak je v ochrannej dobe (tzn. zamestnanec je práceneschopný, zamestnankyňa je tehotná a pod.). 

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA VÝPOVEDE?

Na to aby výpoveď bola platná zákonník práce požaduje aby bola písomná a zamestnanec ju musí doručiť zamestnávateľovi.

AKÁ DLHÁ JE VÝPOVEDNÁ DOBA?

Zákonník práce hovorí, že pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby, ktorá je

najmenej 1 mesiac – ak pracovný pomer trval menej než 1 rok

najmenej 2 mesiace – ak pracovný pomer trval 1 rok a viac

Dlhšia výpovedná doba môže byť v prípade ak je to upravené v kolektívnej zmluve.

 

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU
PLYNUTIE VÝPOVEDNEJ DOBY

Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak.

Príklad:

Výpoveď som podal 9.5.2016.

Výpovedná doba je 2 mesiace.

Výpovedná doba začína plynúť 1.6.2016 a končí 31.7.2016

Dajte si preto pozor. Ak ste si náhodou mysleli že podáte výpoveď a na druhý deň už nemusíte chodiť do roboty nie je to tak.

Ak zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, zamestnávateľ má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve; dohoda o peňažnej náhrade musí byť písomná, inak je neplatná.

MÔŽEM ODVOLAŤ PODANÚ VÝPOVEĎ?

Ak ste si to rozmysleli a potom ako ste výpoveď doručili zamestnávateľovi by ste aj naďalej chceli pracovať u Vášho doterajšieho zamestnávateľa ešte nie je všetko stratené. Doručenú výpoveď je možné odvolať a to do až pokým sa neskončí výpovedná doba. Je tam ale jedno ALE! S odvolaním výpovede musí súhlasiť aj zamestnávateľ. Odvolanie výpovede a súhlas s odvolaním výpovede treba urobiť písomne.

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU


STIAHNI SI VZOR VÝPOVEDE Z PRÁCE

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma