POTVRDENIE O ZAPLATENÍ
KÚPNEJ CENY

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

ČO JE TO POTVRDENIE O ZAPLATENÍ KÚPNEJ CENY

Potvrdenie o zaplatení kúpnej ceny je doklad, ktorý preukazuje skutočnosť, že kupujúci uhradil predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI POTVRDENIA O ZAPLATENÍ KÚPNEJ CENY

  • Identifikácia zmluvných strán
  • Špecifikácia titulu zaplatenia kúpnej ceny (kúpna zmluva)
  • Identifikácia predmetu kúpy
  • Vyhlásenie predávajúceho o tom, že kupujúci uhradil kúpnu cenu v dohodnutej výške
  • Spôsob úhrady – v hotovosti *, prevodom na účet v banke,...
  • Miesto a dátum úhrady
  • Podpisy účastníkov

* UPOZORNENIE: V zmysle § 4 zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti sa zakazuje platba v hotovosti, ktorej hodnota prevyšuje 5 000 eur prípadne, ktorá prevyšuje 15 000 eur, medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi. V prípade kúpnej ceny prevyšujúcej túto sumu musí byť platba prevedená bezhotovostne.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Všetky otázky spojené s predajom a kúpou vyriešte jednoducho s advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať kompletnú dokumentáciu k predaju nehnuteľností aj hnuteľných vecí či vyriešiť spory.


STIAHNI SI VZOR POTVRDENIA O ZAPLATENÍ KÚPNEJ CENY

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

MOHLO BY ŤA ZAUJÍMAŤ:

Kúpna zmluva na automobil