Mohlo by Ťa zaujímať tiež

ČO BY MAL OBSAHOVAŤ ŽIVOTOPIS?

Identifikačné údaje

Titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko.

Kontaktné údaje

Telefónne číslo, e-mail.

TIP: uvádzajte seriózne vyzerajúci súkromný mail najlepšie obsahujúci Vaše meno a priezvisko. Mail obsahujúci prezývky môže pôsobiť neseriózne a tak Vám v niektorých prípadoch aj poškodiť. Rovnako sa snažte vyhýbať uvádzaniu služobného mailu aktuálneho zamestnávateľa.

Údaje o dosiahnutom vzdelaní

Obyčajne stačí uviesť najvyššie dosiahnuté vzdelanie, v prípade ak máte vysokoškolské vzdelanie a stredné odborné vzdelanie v odbore v ktorom sa uchádzate o prácu, je vhodné uviesť spolu s univerzitou aj strednú školu.

V údajoch o dosiahnutom vzdelaní môžete uviesť tiež informáciu o absolvovaných odborných kurzoch, jazykových kurzoch a pod. Ak to súvisí s prácou o ktorú sa uchádzate môžete uviesť tiež témy záverečných prác, prípadne predmety štátnych skúšok.

Pracovné skúsenosti

Uveďte predchádzajúcich zamestnávateľov a pracovné pozície, ktoré ste zastávali. V tejto časti je možné uviesť tiež rôzne druhy aktivít počas štúdia a samozrejme aj prípadné  podnikateľské aktivity.

Pri jednotlivých pracovných skúsenostiach môžete uviesť tiež náplň práce na tej ktorej konkrétnej pracovnej pozícii a oboznámiť tak potencionálneho zamestnávateľa s tým, čo ste robili.

 

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Všetky pracovnoprávne otázky vyriešte jednoducho s advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať alebo skontrolovať pracovnoprávnu dokumentáciu či vyriešiť spory.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Všetky pracovnoprávne otázky vyriešte jednoducho s advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať alebo skontrolovať pracovnoprávnu dokumentáciu či vyriešiť spory.

Jazykové znalosti

Pokiaľ neovládate žiadny cudzí jazyk túto časť vynechajte. Pokiaľ ovládate cudzí jazyk uveďte aký a tiež úroveň znalosti konkrétneho jazyka. Ak máte možnosť preukázať znalosť jazyka aj formou certifikátu určite tento certifikát uveďte tiež.

Počítačové znalosti

Veľké množstvo pracovných pozícií dnes vyžaduje väčšiu či menšiu schopnosť ovládania počítača. Pokiaľ Vám postačuje ovládať počítač len na kancelárske účely obyčajne v tejto časti budete uvádzať úroveň ovládania Microsoft Office, Outlook a pod., pri IT pracovných pozíciách napr. jednotlivých programovacích jazykov, sietí, a pod. v závislosti od konkrétnej pracovnej pozície. O certifikátoch platí, to isté čo sme písali už vyššie pokiaľ nejaké máte sem s nimi :).

Iné znalosti 

Pokiaľ viete niečo čo by sa mohlo hodiť ale neviete kam to umiestniť , uveďte to sem.

Vodičský preukaz 

V prípade ak máte udelené vodičské oprávnenie, uveďte túto skutočnosť do životopisu tiež. Pri mnohých pracovných pozíciách je vodičák podmienkou, a ak nie podmienkou tak určite minimálne výhodou.

Záľuby

Svoje záľuby môžete a nemusíte uviesť. Ak sa však už rozhodnete, že záľuby uviesť chcete skúste ich čo najviac prispôsobiť na danú pozíciu o ktorú sa uchádzate. Skúste sa vžiť do firmy, akého človeka asi hľadajú (pritom však neklamte, len aby ste sa zapáčili).

ČO V ŽIVOTOPISE RADŠEJ NEUVÁDZAJTE

V životopise neuvádzajte informácie o:

- politickej príslušnosti

- rodinných príslušníkoch

- rodinnom stave

- národnosti

- iné informácie, ktoré nesúvisia s pracovnou pozíciou o ktorú sa uchádzate
SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU


 

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma