ŽIADOSŤ O PRIJATIE DO ZAMESTNANIA

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

DOKUMENT OBSAHUJE:

1. Vzor žiadosti o prijatie do zamestnania pre prípad, že reagujete na zverejnenú ponuku práce

2. Vzor žiadosti o prijatie do zamestnania pre prípad, že oslovujete firmu, ktorá neinzerovala voľné pracovné miesto

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

Prečítanie tohto článku Vám zaberie 1 minúta a 08 sekúnd.

ZHRNUTIE ČLÁNKU:

V tomto článku okrem vzoru žiadosti o prijatie do zamestnania nájdete tiež užitočné informácie o tom:

- čo to je žiadosť o prijatie do zamestnania a kedy ju použiť,

- čo by mala žiadosť o prijatie do zamestnania obsahovať,

- čo v nej uvádzať netreba.

Želáme veľa úspechov pri hľadaní novej práce.

ČO JE TO ŽIADOSŤ O PRIJATIE DO ZAMESTNANIA?

Žiadosť o prijatie do zamestnania je stručný dokument, v ktorom vyjadrujete záujem o prácu u konkrétneho zamestnávateľa (či už na základe zverejnenej pracovnej ponuky, alebo na základe vlastnej iniciatívy). Žiadosť by sa mala zmestiť na jednu stranu A4. Niekedy v žiadosti o prijatie do zamestnania zvyknú uchádzači uvádzať okrem samotnej žiadosti aj doplňujúce údaje o praxi, prípadne o dosiahnutom vzdelaní. V prípadne že sa rozhodnete tieto uviesť vo Vašej žiadosti urobte tak len veľmi stručne, nakoľko na podrobnejšie informácie súvisiace s Vaším vzdelaním a praxou slúži skôr životopis a motivačný list, ktoré sú obyčajne prílohou žiadosti o zamestnanie. 

NÁLEŽITOSTI ŽIADOSTI O PRIJATIE DO ZAMESTNANIA

- adresát, ktorému je žiadosť určená,

- vaše kontaktné údaje,

- pracovná pozícia o ktorú sa uchádzate (ak reagujete na zverejnenú ponuku práce, môžete uviesť aj kde ste sa o pracovnej ponuke dozvedeli),

- vyjadrenie záujmu pracovať na konkrétnej pracovnej pozícii,

- môžete v stručnosti uviesť tiež prax (prípadne vzdelanie) – podrobnosti však nechajte na životopis a motivačný list,

- k žiadosti pripojte životopis (prípadne motivačný list ak sa vyžaduje).

ČO V ŽIADOSTI O PRIJATIE DO ZAMESTNANIA NETREBA 

- rozsiahle rozpisovanie sa o pracovných skúsenostiach, či o vzdelaní,

- informácie, ktoré nesúvisia so žiadosťou o prijatie do zamestnania.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Všetky pracovnoprávne otázky vyriešte jednoducho s advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať alebo skontrolovať pracovnoprávnu dokumentáciu či vyriešiť spory.

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU