SPLNOMOCNENIE NA
ODHLÁSENIE VOZIDLA

ktorým predávajúci splnomocňuje tretiu osobu aby ho zastúpila pri odhlásení vozidla na dopravnom inšpektoráte

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

POZOR! Nezamieňajte s plnomocenstvom, ktorým kupujúci splnomocňuje predávajúceho aby na neho odhlásil vozidlo.

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

Prečítanie tohto článku Vám zaberie 2 minúty a 10 sekúnd.

ZHRNUTIE:

V prípade, že predávate Vaše vozidlo je potrebné uskutočniť prepis vozidla v evidencii vozidiel na nového vlastníka. Ak nemáte čas na to aby ste odhlásenie auta na dopravnom inšpektoráte riešili sami, môžte k tomuto úkonu niekoho splnomocniť. Splnomocnenie na odhlásenie vozidla, ktorého vzor nájdete priložený k tomuto článku je určený presne na tento prípad, t.j. keď predávajúci splnomocní inú osobu na to, aby ho zastupovala pri odhlásení predaného vozidla na dopravnom inšpektoráte.

POZOR! NEZAMIEŇAJTE SI TOTO PLNOMOCENSTVO S INÝMI TYPMI!
Toto plnomocenstvo je potrebné odlišovať od plnomocenstva, ktorým kupujúci splnomocňuje predávajúceho na to, aby predávajúci mohol odhlásiť vozidlo na kupujúceho. Viac k tejto téme si prečítajte TU.

KEDY POUŽIŤ TOTO SPLNOMOCNENIE?

Pri predaji motorového vozidla je potrebné uskutočniť prepis vozidla v evidencii vozidiel z predávajúceho na kupujúceho ako nového vlastníka a držiteľa predaného vozidla. Prepis (prehlásenie) vozidla sa uskutočňuje v dvoch krokoch:

1. predávajúci odhlási vozidlo na dopravnom inšpektoráte v okrese, v ktorom je vozidlo evidované (pričom ako nového vlastníka a držiteľa označí kupujúceho),

2. kupujúci prihlási vozidlo na seba ako nového vlastníka a držiteľa vozidla, a to na dopravnom inšpektoráte v okrese, v ktorom má kupujúci trvalý pobyt

V praxi sa však často stávajú situácie, keď predávajúci nemá čas ísť osobne na dopravný inšpektorát odhlásiť vozidlo, pretože je napríklad cez pracovné dni v práci, alebo má iné povinnosti či starosti, ktoré mu znemožňujú v dohľadnej dobe vybaviť odhlásenie predaného vozidla.

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať splnomocnenie na odhlásenie vozidla advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať alebo skontrolovať splnomocnenie na odhlásenie vozidla, nech máte istotu, že má všetky potrebné náležitosti.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať splnomocnenie na odhlásenie vozidla advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať alebo skontrolovať splnomocnenie na odhlásenie vozidla, nech máte istotu, že má všetky potrebné náležitosti.

Práve pre tieto situácie je určené toto splnomocnenie. Predávajúci týmto plnomocenstvom splnomocní inú osobu na to, aby za neho odhlásila predané vozidlo na dopravnom inšpektoráte. Predávajúci tak vďaka splnomocneniu nemusí ísť osobne na dopravný inšpektorát a odhlásenie vozidla zaňho na dopravnom inšpektoráte môže vybaviť splnomocnená osoba (splnomocnenec).

PODPIS PREDÁVAJÚCEHO NA SPLNOMOCNENÍ NA ODHLÁSENIE VOZIDLA MUSÍ BYŤ OSVEDČENÝ

Nezabúdajte na to, že podpis predávajúceho na splnomocnení musí byť úradne, alebo notársky osvedčený. Bez osvedčeného podpisu by totiž dopravný inšpektorát nemohol splnomocnenie akceptovať.

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU


STIAHNI SI VZOR SPLNOMOCNENIA NA ODHLÁSENIE VOZIDLA
(predávajúci splnomocňuje tretiu osobu)

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma