SPLNOMOCNENIE NA
PRIHLÁSENIE VOZIDLA

ktorým kupujúci splnomocňuje tretiu osobu aby ho zastúpila pri prihlásení vozidla na dopravnom inšpektoráte

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

Prečítanie tohto článku Vám zaberie 2 minúty a 10 sekúnd.

ZHRNUTIE:

V prípade, že kupujete nové vozidlo je potrebné uskutočniť prepis vozidla v evidencii vozidiel na Vás ako nového vlastníka. V prípade, že nemáte čas na to aby ste prepis auta na dopravnom inšpektoráte riešili sami, môžte k tomuto úkonu niekoho splnomocniť. Splnomocnenie na prihlásenie vozidla, ktorého vzor nájdete priložený k tomuto článku je určené presne na tento prípad, t.j. keď kupujúci splnomocní inú osobu na to, aby za neho prihlásila kúpené vozidlo na dopravnom inšpektoráte.

POZOR! NEZAMIEŇAJTE SI TOTO PLNOMOCENSTVO S INÝMI TYPMI!
Toto plnomocenstvo je potrebné odlišovať od plnomocenstva, ktorým kupujúci splnomocňuje predávajúceho na to, aby predávajúci mohol odhlásiť vozidlo na kupujúceho. Viac k tejto téme si prečítajte TU.

KEDY POUŽIŤ TOTO SPLNOMOCNENIE?

Pri kúpe motorového vozidla je potrebné uskutočniť prepis vozidla v evidencii vozidiel z predávajúceho na kupujúceho ako nového vlastníka a držiteľa predaného vozidla. Prepis (prehlásenie) vozidla sa uskutočňuje v dvoch krokoch:

1. predávajúci odhlási vozidlo na dopravnom inšpektoráte v okrese, v ktorom je vozidlo evidované (pričom ako nového vlastníka a držiteľa označí kupujúceho),

2. kupujúci prihlási vozidlo na seba ako nového vlastníka a držiteľa vozidla, a to na dopravnom inšpektoráte v okrese, v ktorom má kupujúci trvalý pobyt.

V praxi sa však často stáva, že kupujúci nemá čas ísť osobne na dopravný inšpektorát prihlásiť kúpené vozidlo, pretože je napríklad počas pracovných dní v práci, alebo má iné povinnosti či starosti, ktoré mu znemožňujú v dohľadnej dobe vybaviť prihlásenie kúpeného vozidla.

Včasné prihlásenie kúpeného vozidla je pritom pre kupujúceho veľmi dôležité, nakoľko pokiaľ tak nespraví do 30 dní od kúpy (resp. odhlásenia) vozidla, musí si dať k vozidlu vypracovať odborný posudok o kontrole originality vozidla, čo nie je lacná záležitosť.

 

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať splnomocnenie na prihlásenie vozidla advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať alebo skontrolovať splnomocnenie na prihlásenie vozidla, nech máte istotu, že má všetky potrebné náležitosti.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať splnomocnenie na prihlásenie vozidla advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať alebo skontrolovať splnomocnenie na prihlásenie vozidla, nech máte istotu, že má všetky potrebné náležitosti.

Práve pre situácie kedy sa kupujúci nemôže alebo nechce osobne dostaviť na dopravný inšpektorát za účelom prihlásenia kúpeného vozidla slúži toto splnomocnenie na prihlásenie vozidla. Kupujúci týmto plnomocenstvom splnomocní inú osobu na to, aby za neho prihlásila kúpené vozidlo na dopravnom inšpektoráte. Kupujúci tak vďaka splnomocneniu nemusí ísť osobne na dopravný inšpektorát a prihlásenie vozidla zaňho na dopravnom inšpektoráte môže vybaviť splnomocnená osoba (splnomocnenec).

PODPIS KUPUJÚCEHO NA SPLNOMOCNENÍ NA PRIHLÁSENIE VOZIDLA MUSÍ BYŤ OSVEDČENÝ

Nezabúdajte na to, že podpis kupujúceho na splnomocnení musí byť úradne, alebo notársky osvedčený. Bez osvedčeného podpisu by totiž dopravný inšpektorát nemohol splnomocnenie akceptovať.

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU


STIAHNI SI VZOR SPLNOMOCNENIA NA PRIHLÁSENIE VOZIDLA

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma