PRACOVNÁ ZMLUVA

Vytvorte si pracovnú zmluvu na mieru s garanciou kvality a aktuálnosti od advokáta (6,90€)

VYTVORIŤ PRACOVNÚ ZMLUVU

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

ČO JE PRACOVNÁ ZMLUVA?

Pracovná zmluva je dohoda medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ktorá zakladá pracovný pomer.

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI PRACOVNEJ ZMLUVY?

PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI PRACOVNEJ ZMLUVY:

1 . Druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika,

2. Miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto),

3. Deň nástupu do práce,

4. Mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve,

DÔLEŽITÉ JE ABY V PRACOVNEJ ZMLUVE BOLI DOHODNUTÉ TIEŽ ĎALŠIE PRACOVNÉ PODMIENKY AKO SÚ:

5. Výplatné termíny

6. Pracovný čas

7. Výmeru dovolenky

8. Dĺžku výpovednej doby

(ak sú podmienky podľa bodov 4-8 dohodnuté v kolektívnej zmluve stačí uviesť odkaz na ustanovenia kolektívnej zmluvy)

! V prípade, že je miesto výkonu práce v cudzine, zamestnávateľ v pracovnej zmluve uvedie:

9. dobu výkonu práce v cudzine,

10. menu, v ktorej sa bude vyplácať mzda, prípadne jej časť,

11. ďalšie plnenia spojené s výkonom práce v cudzine v peniazoch alebo naturáliách,

12. prípadné podmienky návratu zamestnanca z cudziny

V pracovnej zmluve možno dohodnúť ďalšie podmienky, o ktoré majú účastníci záujem, najmä ďalšie hmotné výhody.

 

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU
 

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA PRACOVNEJ ZMLUVY?

Zákon vyžaduje, aby pracovná zmluva bola uzatvorená v písomnej forme. Aby to ale nebolo málo komplikované treba povedať, že nedodržanie písomnej formy nemá za následok neplatnosť pracovnej zmluvy. Ústne dohodnutá pracovná zmluva tiež zakladá pracovný pomer. V tomto prípade sa ale jedná o porušenie povinnosti zo strany zamestnávateľa, ktoré môže skončiť aj uložením pokuty podľa zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce. V tomto prípade platí, že pracovná zmluva uzatvorená bez písomnej formy zakladá pracovný pomer na dobu neurčitú, bez skúšobnej doby.

PRÁVNA ÚPRAVA PRACOVNEJ ZMLUVY

Právna úprava pracovnej zmluvy je primárne upravená v § 42 a nasl. Zákonníka práce.

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU


Vytvorte si pracovnú zmluvu na mieru s garanciou kvality a aktuálnosti od advokáta (6,90€)

VYTVORIŤ ZMLUVU S GARANCIOU

alebo si zadarmo stiahnite vzor pracovnej zmluvy bez garancie

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma