ROZHOVOR S ADVOKÁTOM
o spolupráci s portálom OnlineZmluvy.sk

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

Publikované 17.04.2021 | Prečítanie tohto článku Vám zaberie 6 minút.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka
www.fajnorova.sk

 

V posledných mesiacoch sme sa rozhodli posunúť služby portálu OnlineZmluvy.sk zase o niečo ďalej a okrem právnych článkov a vzorov na stiahnutie, pribudla aj možnosť prekonzultovať, skontrolovať,  či vypracovať  zmluvu, alebo iný právny dokument advokátom, online, z pohodlia domova. Správnejšie možno bude povedať advokátkou, JUDr. Jankou Fajnorovou, ktorá sa venuje aj našim právnym otázkam. Rozhovor s advokátom si môžete prečítať nižšie. 

Ahoj, Janka. Ďakujem, že si si našla chvíľu času na rozhovor.  Vysvetli, prosím, v skratke, v čom spočíva naša nová spolupráca s Tebou a aké výhody prinesie používateľom portálu onlinezmluvy.sk.

Ahoj, Tomáš, naša spolupráca spočíva v tom, že používateľom vášho portálu ponúkneme okrem možnosti stiahnutia vzoru zmluvy a vlastnej prípravy zmluvy, aj možnosť, že zmluvu im pripraví advokát presne podľa ich požiadaviek. Výhody vidím najmä v tom, že vaši používatelia ušetria čas a nervy, keďže si nebudú musieť lámať hlavu nad tým, čo majú kde vyplniť. Zároveň si budú môcť byť istí, že ich zmluva je v poriadku, za čo sa im zaručím. Okrem prípravy zmlúv im aj skontrolujem zmluvy, ktoré dostanú na podpis napríklad pri kúpe bytu alebo pri nástupe do práce. Týmto im tiež pomôžeme ušetriť starosti pri prípadných budúcich problémoch, ktoré pri neférových zmluvách s veľkou pravdepodobnosťou nastanú. Vždy je výhodou vedieť, čo sa v zmluve píše, aj keď je to "schované" za rôzne právnické výrazy.

Sú zmluvy Tvojou špecializáciou alebo sa venuješ aj niečomu inému?

Zmluvy sú moja srdcovka, ale venujem sa aj iným oblastiam práva, napríklad pomáham klientom pri zakladaní a zmenách v obchodných spoločnostiach. Tiež uplatňujem ich pohľadávky v rámci upomínacieho konania a poskytujem online konzultácie. Pripravujem aj rôzne dokumenty od návrhov na rozvod, cez výpovede z pracovného pomeru a návrhy na začatie kolaudačného konania až po dokumentáciu pre webové stránky a e-shopy.

Viem o Tebe, že jednou z Tvojich aktivít je aj zvyšovanie právneho povedomia. Povieš nám o tom viac?

Rozumiem, že nie každý je právnikom, avšak, veľa ľudí, s ktorými sa vo svojej praxi stretávam, sa o právo nezaujíma vôbec, alebo len veľmi málo. To všetko aj napriek tomu, že s právnymi inštitútmi prichádzajú do kontaktu prakticky dennodenne. V prípade, ak sa objaví nejaká komplikácia, majú mnohí veľký problém vyriešiť aj "základné" právne otázky. Toto je z môjho pohľadu, spolu s finančnou gramotnosťou, dlhodobý problém, ktorý, samozrejme, nevyriešime zo dňa na deň. Avšak, v tejto oblasti tiež chcem prispieť svojou troškou. Preto okrem platených online konzultácií poskytujem aj bezplatnú právnu poradňu, kde poradím klientom s bežnými, každodennými právnymi problémami zadarmo.

Je rozdiel medzi právnikom a advokátom? 

S touto otázkou sa stretávam veľmi často, ľudia to buď stotožňujú alebo v tom majú zmätok. Zvyknem počúvať vety ako "môj kamarát - právnik mi povedal, aby som to zažaloval takto". Môj kamarát - právnik pripravuje pracovné zmluvy v personálnej agentúre a nikdy nebol na súde, nieto ešte, že by tam niekoho zastupoval. Jeho radu o postupe v súdnom konaní by som si nebrala k srdcu viac ako radu advokáta, ktorý odpojednával stovky prípadov. Právnik je každý, kto skončil štúdium na právnickej fakulte (niekedy si tak hovoria aj absolventi len bakalárskeho štúdia). Advokát musel navyše absolvovať 3 (prípadne 5) rokov praxe, trojkolové advokátske skúšky zložené z testu, 3 praktických prípadových štúdií a ústnej odpovede (úspešnosť na advokátskych skúškach je okolo 30-50%). Navyše, advokát nesmie mať okrem pár výnimiek žiadny pracovný pomer, nesmie byť trestaný. Na internete je pritom možné nájsť množstvo právnikov, ktorí vám založia s.r.o. alebo dokonca poradia v právnych otázkach, čo už hraničí s pokútnictvom. Ja sa však zamýšľam, prečo by si človek vybral niekoho, kto sa prezentuje ako odborník, ale jeho schopnosti poradiť si v praktickej oblasti nikto nepreveroval?

Okrem právnika a advokáta ľudia bežne nerozlišujú ani tituly. Ako to s nimi je v súvislosti s advokáciou?

Po skončení právnickej fakulty dostane absolvent titul Mgr. Ak takýto absolvent chce, môže absolvovať ešte rigorózne konanie (teda napísať rigoróznu prácu a zložiť rigoróznu skúšku) a získa titul JUDr. Titul JUDr. nemá však nič spoločné s advokáciou a jeho získaním sa človek nestáva advokátom, ani zložením advokátskej skúšky nezíska titul JUDr. Ešte keď som bola koncipientka, stalo sa mi, že mi volala klientka, aby som zadala pánovi Mgr. X. Y., aby zmluvu upravil tak a tak. Mylne sa domnievala, že ja s titulom JUDr. som nadriadená pánovi Mgr. X. Y., hoci on bol advokát a ja v tom čase len koncipientka. Dobre sme sa na tom obaja zasmiali a ja som potom zmluvu upravila.

Čo považuješ za najväčší omyl, ktorý ľudia robia, vo vzťahu k advokátom?

Najväčší omyl je, že si ľudia nenájdu advokáta včas. Je nám to prirodzené spoľahnúť sa len sám na seba a spraviť si všetko svojpomocne, avšak v práve to často nefunguje. Vezmime si napríklad taký odpor proti platobnému rozkazu v upomínacom konaní. Niekto vás zažaluje a žiada od vás zaplatiť povedzme tisíc eur za faktúru, ktorú ste už zaplatili, plus úroky z omeškania a trovy konania. Idete na internet, pripravíte si a podáte odpor. Súd váš odpor odmietne, lebo ste ho podali elektronicky na nesprávnom tlačive. Platobný rozkaz nadobudne právoplatnosť a žalobca na jeho základe môže začať exekúciu. Mnoho ľudí sa na advokáta obráti až v tomto bode. To je, bohužiaľ, častokrát už neskoro a ani najlepší advokát nezabráni začatiu exekúcie. To, že v popísanej situácii ešte nemusí byť všetko stratené, je iná vec, ide len o ilustračný prípad. Minimálne základný rozhovor s advokátom by mal takýto človek absolvovať už po doručení platobného rozkazu, ušetril by si množstvo času, peňazí a nervov. Navyše, advokát by ho v takejto situácii nemusel stáť ani cent, keďže trovy konania by platil žalobca, ktorý by bol v spore neúspešný.

Koľko stoja Tvoje služby a ako ich účtuješ svojim klientom? Používaš hodinovú sadzbu alebo máš dopredu stanovené ceny za konkrétnu službu?

Cena je vždy výsledkom dohody s klientom a ja poskytujem veľmi máličko služieb na základe hodinovej odmeny. Som rada, keď klient aj ja vopred vieme, koľko peňazí ho bude stáť napríklad vypracovanie zmluvy, či obchodných podmienok na web. Napríklad za vypracovanie štandardnej zmluvy na predaj / kúpu bytu, bez osobitných dojednaní klient zaplatí približne 80-100€. Samozrejme, cena bude rozdielna podľa náročnosti zmluvy. Pravdepodobne zaplatí menej za kúpnu zmluvu na auto a viac za zmluvu o predaji akcií. Cena je však vždy predmetom individuálnej dohody s klientom.

Čo Ťa na Tvojej práci najviac baví?

Najviac ma baví, keď môžem niekomu pomôcť. Situácie, keď sa mi podarí odstrániť nejakú nespravodlivosť alebo vyjednať pre klienta výhodnejšiu pozíciu, než akú mu pôvodne ponúkali, ma napĺňajú radosťou. Naposledy ma veľmi potešilo, keď som od klienta dostala správu, že všetky naše pripomienky k zmluve (a nebolo ich málo) boli druhou zmluvnou stranou bez výhrad akceptované. Zmluva tak bola podpísaná v podstatne lepšej verzii, než som dostala na kontrolu.

Ďakujem za rozhovor Janka, teším sa na úspešnú spoluprácu a želám Ti všetko dobré. 🙂

Ak sa vám tento rozhovor s advokátom páčil, pozrite si aj Jankinu stránku. Nájdete ju na adrese fajnorova.sk