Autor: ivanahudecekova

Návrh na rozvod manželstva

Čas na prečítanie článku: 6 min. NÁVRH NA ROZVOD MANŽELSTVA návod ako podať návrh na rozvod + vzor návrhu NEZABUDNI POZRIEŤ AJ SÚVISIACE ČLÁNKY Mohlo by Ťa zaujímať tiež Publikované 08.10.2019 | Prečítanie tohto článku Vám zaberie 6 minút. ZHRNUTIE ČLÁNKU: V tomto článku sa dozviete tieto užitočné informácie: kedy sa návrh na rozvod manželstva podáva formálne náležitosti návrhu na rozvod manželstva obsahové Čítať viac …

SKUTOČNÝ A TIEŇOVÝ KONATEĽ SPOLOČNOSTI

Čas na prečítanie článku: 6 min. SKUTOČNÝ A TIEŇOVÝ KONATEĽ SPOLOČNOSTI aké sú jeho práva a povinnosti NEZABUDNI POZRIEŤ AJ SÚVISIACE ČLÁNKY Mohlo by Ťa zaujímať tiež Publikované 20.01.2019 | Prečítanie tohto článku Vám zaberie 6 minút. OBSAH ČLÁNKU: Postavenie konateľa v s.r.o. Povinnosti konateľa spoločnosti Zodpovednosť konateľa spoločnosti Tieňový konateľ spoločnosti Obmedzenia konateľa spoločnosti Právo konateľa vzdať sa výkonu svojej funkcie Tento Čítať viac …

ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE KONATEĽA

Čas na prečítanie článku: 5 min. ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE KONATEĽA info + vzor zmluvy NEZABUDNI POZRIEŤ AJ SÚVISIACE ČLÁNKY Mohlo by Ťa zaujímať tiež Publikované 04.01.2020 | Prečítanie tohto článku Vám zaberie 5 minút. OBSAH ČLÁNKU: Všeobecne o zmluve o výkone funkcie štatutárneho orgánu Použitie ustanovení o mandátnej zmluve Význam zmluvy o výkone funkcie konateľa Rozdiel oproti pracovnému pomeru Formálna stránka Čítať viac …

AKO EKONOMICKY MOTIVOVAŤ KONATEĽA A NESTRATIŤ KONTROLU NAD SPOLOČNOSŤOU

Čas na prečítanie článku: 7 min. AKO EKONOMICKY MOTIVOVAŤ KONATEĽA A NESTRATIŤ KONTROLU NAD SPOLOČNOSŤOU NEZABUDNI POZRIEŤ AJ SÚVISIACE ČLÁNKY Mohlo by Ťa zaujímať tiež Publikované 02.12.2019 | Prečítanie tohto článku Vám zaberie 7 minút. Stručný návod, ako efektívne ekonomicky motivovať konateľa spoločnosti formou prevodu časti obchodného podielu, pričom pôvodný spoločník bude súčasne chránený pred stratou svojej výhody. OBSAH ČLÁNKU: Postavenie konateľa Čítať viac …

DOHODA O VYPORIADANÍ BEZPODIELOVÉHO SPOLUVLASTNÍCTVA MANŽELOV

Čas na prečítanie článku: 5 min. DOHODA O VYPORIADANÍ BSM návod ako uzavrieť dohodu + vzor NEZABUDNI POZRIEŤ AJ SÚVISIACE ČLÁNKY Mohlo by Ťa zaujímať tiež Publikované 20.10.2019 | Prečítanie tohto článku Vám zaberie 5 minút. OBSAH ČLÁNKU: Čo je bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) Kedy zaniká BSM Vyporiadanie BSM Výhody dohody o vyporiadaní BSM Kedy uzavrieť dohodu o vyporiadaní Ako uzavrieť dohodu Čítať viac …

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

Čas na prečítanie článku: 4 min. PRÍKAZNÁ ZMLUVA, ŽIADNE DANE ANI ODVODY + vzor príkaznej zmluvy NEZABUDNI POZRIEŤ AJ SÚVISIACE ČLÁNKY Mohlo by Ťa zaujímať tiež Publikované 13.10.2019 | Prečítanie tohto článku Vám zaberie 4 min. ZHRNUTIE ČLÁNKU: Náš článok Vám pomôže zorientovať sa v problematike povinností platenia odvodov, daní a Vašich možnostiach a ostatných povinnostiach, pokiaľ sa Vám naskytne príležitosť privyrobiť Čítať viac …