Kategória: o zmluvách

AKO EKONOMICKY MOTIVOVAŤ KONATEĽA A NESTRATIŤ KONTROLU NAD SPOLOČNOSŤOU

Čas na prečítanie článku: 7 min. AKO EKONOMICKY MOTIVOVAŤ KONATEĽA A NESTRATIŤ KONTROLU NAD SPOLOČNOSŤOU NEZABUDNI POZRIEŤ AJ SÚVISIACE ČLÁNKY Mohlo by Ťa zaujímať tiež Publikované 02.12.2019 | Prečítanie tohto článku Vám zaberie 7 minút. Stručný návod, ako efektívne ekonomicky motivovať konateľa spoločnosti formou prevodu časti obchodného podielu, pričom pôvodný spoločník bude súčasne chránený pred stratou svojej výhody. OBSAH ČLÁNKU: Postavenie konateľa Čítať viac …

GDPR – právne základy na spracovanie osobných údajov – časť 2

Čas na prečítanie článku: 7 min. GDPR – revolúcia v oblasti ochrany osobných údajov? Časť 2 – Právne základy na spracovanie osobných údajov NEZABUDNI POZRIEŤ AJ SÚVISIACE ČLÁNKY Mohlo by Ťa zaujímať tiež Prečítanie tohto článku Vám zaberie 6 minút a 12 sekúnd. ÚVOD DO ČLÁNKU: Ochrana osobných údajov nie je ničím novým a GDPR nie je prvou právnou normou, ktorá by túto ochranu Čítať viac …

GDPR – revolúcia v oblasti ochrany osobných údajov? – časť 1

Čas na prečítanie článku: 3 min. GDPR – revolúcia v oblasti ochrany osobných údajov?  Časť 1 – Úvod do témy NEZABUDNI POZRIEŤ AJ SÚVISIACE ČLÁNKY Mohlo by Ťa zaujímať tiež Prečítanie tohto článku Vám zaberie 4 minúty a 30 sekúnd. ZHRNUTIE ČLÁNKU: Od 25. mája 2018 nadobúda účinnosť nové nariadenie Európskej únie o ochrane osobných údajov, ktoré je verejnosti známe najmä pod označením GDPR Čítať viac …

ZABEZPEČOVACÍ PREVOD PRÁVA

Čas na prečítanie článku: 3 min. ZABEZPEČOVACÍ PREVOD PRÁVA V SKRATKE NEZABUDNI POZRIEŤ AJ SÚVISIACE ČLÁNKY Mohlo by Ťa zaujímať tiež ZABEZPEČOVACÍ PREVOD PRÁVA – ČO JE TO ? Zabezpečovací prevod práva je jedným zo spôsobov zabezpečenia pohľadávky veriteľa. Dlžník alebo tretia osoba odlišná od dlžníka prevedie prostredníctvom zmluvy na veriteľa svoje právo s tým, že prevod práva trvá dovtedy, kým nebude Čítať viac …

RUČENIE V SKRATKE

Čas na prečítanie článku: 3 min. RUČENIE V SKRATKE NEZABUDNI POZRIEŤ AJ SÚVISIACE ČLÁNKY Mohlo by Ťa zaujímať tiež RUČENIE – ČO JE TO ? Ručenie je záväzok ručiteľa uspokojiť pohľadávku veriteľa, ak ju neuspokojí sám dlžník. Inými slovami ak dlžník sám nezaplatí svoj dlh veriteľovi, zaplatí ho zaňho ručiteľ. Ručiteľ sa stáva akoby náhradným dlžníkom. Ručením vzniká vzťah medzi ručiteľom, veriteľom Čítať viac …

ZÁPIS NOVOSTAVBY DO KATASTRA

Čas na prečítanie článku: 2 min. AKO ZAPÍSAŤ DOKONČENÚ NOVOSTAVBU DO KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ   >> Návrh na zápis dokončenej novostavby do katastra nájdete tu << NEZABUDNI POZRIEŤ AJ SÚVISIACE ČLÁNKY Mohlo by Ťa zaujímať tiež Prečítanie tohto článku Vám zaberie 1 minútu a 53 sekúnd. ZHRNUTIE ČLÁNKU: Článok rieši problematiku zápisu novostavby do katastra nehnuteľností a radí ako postupovať a aké dokumenty je Čítať viac …

ZÁPIS ROZOSTAVANEJ STAVBY DO KATASTRA

Čas na prečítanie článku: 4 min. AKO ZAPÍSAŤ ROZOSTAVANÚ STAVBU DO KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ >> Návrh na zápis rozostavanej stavby do katastra nájdete tu <<   NEZABUDNI POZRIEŤ AJ SÚVISIACE ČLÁNKY Mohlo by Ťa zaujímať tiež Prečítanie tohto článku Vám zaberie 4 minúty a 50 sekúnd. ZHRNUTIE ČLÁNKU: Článok radí ako, kedy a prečo zapísať rozostavanú stavbu do katastra nehnuteľností. Dozviete sa tiež aké dokumenty je potrebné predložiť okresnému Čítať viac …

ŽIADOSŤ O URČENIE SÚPISNÉHO A ORIENTAČNÉHO ČÍSLA STAVBY

Čas na prečítanie článku: 3 min. ŽIADOSŤ O URČENIE SÚPISNÉHO A ORIENTAČNÉHO ČÍSLA STAVBY Stiahnuť vzor zdarma NEZABUDNI POZRIEŤ AJ SÚVISIACE ČLÁNKY Mohlo by Ťa zaujímať tiež Prečítanie tohto článku Vám zaberie 2 minúty a 43 sekúnd. ZHRNUTIE ČLÁNKU: V tomto článku okrem vzoru žiadosti na udelenie súpisného a orientačného čísla stavby nájdete tiež užitočné informácie o tom: – na čo slúži žiadosť Čítať viac …

ZÁBEZPEKA V SKRATKE

Čas na prečítanie článku: 2 min. ZÁBEZPEKA V SKRATKE NEZABUDNI POZRIEŤ AJ SÚVISIACE ČLÁNKY Mohlo by Ťa zaujímať tiež ZÁBEZPEKA – ČO JE TO ? Poskytnutím zábezpeky sa rozumie vedľajší záväzok, na základe ktorého zaviazaná strana poskytne majetkové zabezpečenie na splnenie jestvujúceho alebo budúceho záväzku. Zábezpeka nie je samostatný prostriedok na zabezpečenie záväzku. Má všeobecný charakter a zabezpečuje uplatnenie niektorého z prostriedkov Čítať viac …

ZÁDRŽNÉ PRÁVO V SKRATKE

Čas na prečítanie článku: 3 min. ZÁDRŽNÉ PRÁVO V SKRATKE NEZABUDNI POZRIEŤ AJ SÚVISIACE ČLÁNKY Mohlo by Ťa zaujímať tiež ZÁDRŽNÉ PRÁVO – ČO JE TO ? Zádržné právo (alebo retenčné právo) patrí medzi tzv. zabezpečovacie inštitúty. Zádržné právo nemusí byť vopred dohodnuté v zmluve, vyplýva zo zákona. V rámci zádržného práva osoba – veriteľ, ktorá je povinná vec vydať, môže vec Čítať viac …